عوامل پیدایش خانه برای افراد جامعه

دسته: دسته‌بندی نشده

13 سپتامبر 2017

غارهایی در دل کوهها  بر اثر تلاطم های مختلف آب و هوایی به وجود آمدهاند. مردم سر پناهی پیدا
می کردند و خود را از گزند حیوانات وحشی و گرما و سرمای هوا نجات می دادند . غارها طرح اولیه یک سر پناه ملکی بودند  که اولین افرادی که در آنجا ساکن میشدند صاحب آن غار بودند.

آشنا شدن ساکنین در دل کوها که حالا کمی راحت از قبل زندگی می کردند ، بشر را به این فکر انداخت که برایگذران زندگی روزمره و خوراک خودشان و دامهایشان، در دشت ها و پایه  کوه ها زراعت کند ، وقتی زراعت شروع شد برای اینکه از حیوانات اهلی و زمین های تحت تصرفشان حفاظت کنند چهار دیواری بنا کردند و بروی آن سقف بنا کردند و به آن خانه گفتند . وقتی خانه ها در زمین هایشان بنا شد برای آن قیمت تعیین کردند و ارزش خانه از این مسیر راه خود را آغاز کرد. ساکنین خانه ها در دل زمین های زراعی از مرفهین به حساب می آمدند. حالا خیلی از افراد به این فکر افتاده بودند مانند آن ها زندگی کنند و شکل اجتماعی کمی رونق گرفت . خانه ها بیشتر شد و به آن محل ها روستا گفتند .

برای درست کردن چهار دیواری و سقف به مصالح نیاز داشتند . افرادبرای آن که بتوانند خانه را بسازند  ،شکل اقتصادی صورت می گیرد وقتی ، چوب و گل و ماسه و خاک از مصالح اولیه محسوب می شد برای تهیه کردن آن ها باید پول پرداخت می کردند و برای ساخت آن ها افرادی را می گمارند ، نقش خرید و فروش ابزارآلات و مصالح ساختمانی به یک کسب و کار تبدیل گشت و بها ی خیلی از کالای دیگر زندگی بر اساس آن تعیین می شد . خوب لابد از خود می پرسید پولی وجود نداشت که این اتفاق بیفتند ، معاملات پایا پای شکل گرفت، گندم و دام می دادند تا کالاهای دیگر بدست بیاورند ، بعد از اتفاقات ارباب ریعتی که در اروپا اتفاق افتاد و شکل صنعتی تری در زندگی بشر تحمیل شد  سریعا در تمام دنیا برای ارزش گذاری و خرید و فروش پول به وجود آمد.

 

بوجود آمدن پول و نقش آن در توسعه شغل خرید و فروش خانه

با به وجود آمدن پول که در رفتار اجتماعی افراد نقش بسزایی تا هم کنون دارد اقتصاد شکل گرفت

داد و ستد قبلی تبدیل به روابط اقتصادی شد .

دیگرروستاها تقاضای نیازهای افراد را نمی داد و به سرزمین های مهاجرت کردند که در نزدیکی آن ها محیط زیست هم نقش بازی می کرد مثل آب و هوا ، خاک ، معادن و … خانه های بسیاری با مصالح پیشرفته تر،  مثل بکارگیری آهن ، سیمان، گچ ، شیشه . غیره ایجاد شد ، هر روز خانه ها بیشتر شدند به آن مناطق، شهر گفته می شود، ساکنین شهرها بر عکس پدرانشان از کارهای پر زحمت فاصله گرفتند و  بیشتر به مشاغلی روی آورند که بتوانند هر روز از آن در آمد کسب کنند مثلا کار خرید و ساخت و فروش خانه به علت تقاضای زیاد رونق گرفت . متراژ زمین ها ، نزدیکی امکانات عمومی و عوامل بهداشتی و آموزشی در قیمت خانه ها تاثیر زیادی داشت . ساکنین شهرها خود را از طبقه روستا نشینی، متفاوت می دانستند و دائما این برتری را به انواع گوناگون نشان می دادند .

رونق اقتصادی در ساخت و خرید و فروش خانه باعث شد افراد زیادی در این شغل برای خود کسب در آمد های خیلی خوبی ایجاد کنند .

زمان گذشت و گذشت تا اینکه پیشرفت های زیادی و سر سام آوری در ساخت خانه ایجاد شد ….

حالا ساکنین شهرها که خود را بسیار متمدن هم می دانند برای اینکه بخواهند همان غارهایی که اجدادشان در آن جا زندگی می کردند باید کلی وقت و پول هزینه کنند تا برای یک سفر تفریحی برای خود و خانوادشان سرگمی فراهم کنند .

نظرات این مطلب قفل شده است.